Včela medonosná

patří mezi blanokřídlý hmyz. Jde o jednoho z nejznámějších zástupců. Včela medonosná pravděpodobně vznikla mutací včely východní asi před 10 000 lety. Ze všech druhů včel je včela medonosná nejvíce hospodářsky využívána. Tělo včely medonosné je tvořeno ze 3 částí, a to hlava, hruď a zadeček. Jednotlivé části jsou spojeny zúžením, které zajišťují pohyblivost jednotlivých částí. I přesto, že hruď je nositelem orgánů, jsou v zadečku uloženy zažívací orgány, medový váček, jedová žláza, vzdušné vaky a žihadlo. Žihadlo na konci zadečku je duté, napojené na jedový váček. Žihadlo má na konci háček, který znemožňuje po bodnutí jeho vytažení z rány. Včela dělnice si tak po bodnutí vytrhne žihadlo i s jedovým váčkem a následně umírá.