Svorský Šumil rytci a brusičiDeutsch Version

Co nám to šumí do uší?

Naši průvodci skřítci Vás právě dovedli až ke Svorskému potoku, který protéká celou obcí. Svorský potok a údolí, v němž se obec Svor nachází určilo typický charakter umístění nemovitostí podél vodního toku v průběhu let. Vodní tok byl také hojně využíván pro malé manufaktury pro zušlechťování skla. Jedna taková se nachází právě vlevo od Vás za vodním tokem (čp. 127)

Svorský potok "Svorský Šumil"

pramení nad obcí Svor ve výšce 556 m.n.m. V zalesněné částí nad obcí Svor se vlévá do Svorského rybníku, kterým protéká. Rybník se v 1. polovině 20. století označoval také jako Schillerův rybník. Kdysi údajně sloužil k pohonu hamru, ve kterém se drtila železná ruda, dobývaná na okolních kopcích. Svorský potok na svém toku dále pojme z levé strany v Martinově údolí Rousínovský potok. Svoji cestu končí v obci Lindava, kde se pravostranně vlévá do  Svitávky. Délka toku je udávána 12,5 km a je označován Českým rybářským svazem jako pstruhová voda a je součástí rybářského revíru Svitava 3.

Z historie obce Svor a osady Rousínov

Kde jsou ti brusiči...

Brusírna čp. 127 – je situována na pravém břehu Svorského potoka vlevo od  Vás. Vodní dílo není v terénu kvůli úpravám koryta potoka a přilehlých pozemků patrné. Obdélná zděná patrová budova někdejší brusírny je zastřešená povalbovou střechou s regionálně typickým nízkým pásovým vikýřem. Omítaná fasáda je bohatě členěná – v přízemí s pásovou bosáží, profilovanou mezipatrovou římsou (okenní šambrány a vstupní ostění se nezachovaly). Stavba brusírny skla byla povolena Okresním úřadem v Jablonném v Podještědí v roce 1870. Stavebník byl Vincenz Wünsch. Jednalo se o velmi skromný podnik, disponující dle vodní knihy pouze dvojicí brusičských stolic, poháněných vodním kolem na horní vodu o průměru 3,92 m.

Významní rytci a brusiči z osady Rousínov

V osadě Rousínově se narodilo několik významných rytců a brusičů skla. Anton Pech (1884-1953) vyučoval od roku 1904 rytí skla na sklářské odborné škole v bavorském Zwieselu a vedle toho byl také vynikajícím malířem krajiny, fotografem a propagátorem turistiky v Bavorském lese. Talentovaný rytec skla Heinrich Pech (1893-1990) byl ve 40. letech 20. století jedním z nejlepších rytců v severních Čechách a Emil Rimpler (1911-1999) se stal významnou osobností ve Zwieselu, kde po 2. světové válce vybudoval dodnes fungující sklářskou firmu.

Svorský potok