A jsme v cíli, kochejte se Deutsch Version

Tak a jsme tady, kochejte se

A toto místo je cílovým zastavením, kam nás skřítci na naší pouti po kulturních a přírodních památkách obce Svor přivedli. Odtud se vydáte dle šipek přímo na  vrchol Sokolíku, kde se nachází významná lokalita lilie zlatohlavé. Po průchodu přes vrchol na druhou stranu vrchu Sokolík se dostanete na významné vyhlídkové místo odkud je krásný výhled na Ralskou pahorkatinu a do přilehlého okolí. Odtud nás skřítci dle ukazatelů zavedou zpět na výchozí stanoviště č.1. u mateřské školy. Sokolík - menší neovulkanický vrch asymetrického tvaru. Vrcholovou část kopce zaujímá listnatý remíz, svahy jsou travnaté, na východě s rozptýlenou zelení. Na živném stanovišti se dochovaly druhově bohaté fytocenózy, přirozeného vzhledu. Největší hodnotu vykazuje vrcholový remíz, který je pěknou ukázkou submontánní květnaté bučiny. Nachází se zde buk, dub, jasan, klen místy jilm. Vyskytují se zde především tyto vzácné rostlinné druhy Asarum europaeum – kopytník evropský, Fragaria cf. viridis – jahodník truskavec, Lathyrus sylvestris - hrachor lesní, Lilium martagon – lilie zlatohlavá (kvete VI-VII). Lokalita Sokolíku je lokálním biocentrem, které je součástí systému ochrany Natura– CZ0510508 – Klíč.

Lilie zlatohlavá (lilium martagon)

též lilie zlatohlávek, je vytrvalá rostlina, jeden z mála zástupců rodu lilie v Česku. Roste prakticky v celé Evropě a také ve většině mírného pásu Asie. Dorůstá výšky 30 až 120 cm. Květy jsou uspořádány v řídkých hroznech. Kvete od června do  srpna. Plodem je tobolka. Zimu přečkává pouze cibule v zemi. Cibule je díky zkracování takzvaných tažných kořenů schopna zatahovat se hlouběji do půdy.

A zase ti válečníci!

Tak jako jinde poznamenala i život ve Svoru vojenská tažení. V srpnu 1778 sem vtrhly pruské oddíly, které odtud vytlačily rakouskou pěchotu a brzy pokračovaly dále na  Českou Lípu. V sedle mezi Klíčem a Sokolíkem se přitom i nakrátko usídlil pruský štáb prince Jindřicha.

Na této louce se v roce 1778 utábořila pruská armáda

Porost lilie zlatohlavé před kvetením